Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli! Cennik

Czy wiesz, że zjawisko cyberprzemocy dotyka coraz większej liczby dzieci i młodzieży? Nierzadko dochodzi przy tym do zacierania się granic pomiędzy sprawcą a ofiarą cyberprzemocy. Dzieje się tak, ponieważ młodzi ludzie na przemoc najczęściej odpowiadają przemocą.

Przyłącz się do koalicji przeciwko cyberprzemocy!

Najnowsza edycja Przemoc boli! 2017/2018 to wypróbowane przez setki szkół i samorządów, materiały edukacyjne, które doskonale wpisują się w szkolny program profilaktyczny!

Zobacz, jak wyglądają materiały Przemoc boli 2017/2018!

Nowoczesna, merytoryczna, atrakcyjnie wizualnie profilaktyka skierowana do osób przeprowadzających zajęcia o cyberprzemocy w szkole (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy). Nauczyciel otrzymuje zestaw gotowych materiałów: karty pracy dla młodzieży, ulotki edukacyjne dla rodziców, scenariusze zajęć do kart pracy, plakaty, audycje edukacyjne. Przygotowaliśmy również kompleksowe szkolenie internetowe Cyberprzemoc i cyberuzależnienie, dzięki któremu kursant zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzania zajęć edukacyjnych na ten temat w szkole.

Wysyłka materiałów: na bieżąco od 17 sierpnia 2017 r.

MATERIAŁY PŁATNE

Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli! Cennik

Warto wiedzieć

Przemoc w Polsce – co mówią badania?

Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci, niezależne badanie przeprowadzone pod koniec 2012 roku przez Fundację Dzieci Niczyje przy współpracy Millward Brown pokazuje, że większość (71%) polskich nastolatków doświadczyła w swoim życiu przynajmniej jednej formy krzywdzenia.

Nastolatki najczęściej padają ofiarami przemocy ze strony swoich rówieśników – ponad połowa z nich doświadczyła tego typu krzywdzenia (59%). Przemoc rówieśnicza najczęściej miała postać przemocy fizycznej (41%), w dalszej kolejności przemocy psychicznej (28%). Napaści zbiorowej ze strony rówieśników doświadczył co szósty badany (18%), natomiast znęcania się – co dziewiąty (11%). Spośród wszystkich form przemocy rówieśniczej najmniej nastolatków doświadczyło przemocy na randce (10%; pytania nie zadawano 11- i 12-latkom).

Polska wypada najgorzej pod względem przemocy fizycznej ze strony dorosłych: według naszych badań doświadczył jej co piąty badany (21%). W Wielkiej Brytanii odsetek ten jest aż 3 razy mniejszy.

Czytaj więcej – rozwiń/zwiń!

Ekspert Przemoc boli! 2016/2017: Mariusz Nowicki

MARIUSZ NOWICKI – psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu. Interesuje się psychologią rozwoju, psychologią edukacji oraz rolą komunikacji w relacjach interpersonalnych. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, uczniami szkół podstawowych i gimnazjów, także z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi jako psycholog i trener, prowadząc grupy edukacyjne i grupy wsparcia, również dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Współpracuje z instytucjami publicznymi i NGO. W wolnym czasie szuka i słucha różnorodnej muzyki, czyta o tym, jak żyją ludzie w innych częściach świata, biega po leśnych ścieżkach i gotuje.

Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli! Cennik

Materiały

Materiały PRZEMOC BOLI! 2017/2018 to interesujący zestaw edukacyjno-profilaktyczny odnoszący się do zjawiska, jakim jest przemoc rówieśnicza, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. Działamy nowocześnie i kompleksowo, dlatego Przemoc boli! kierujemy zarówno do uczniów (1), rodziców (2), jak i nauczycieli (3).

1. KARTY PRACY I PLAKATY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

UWAGA! Karty pracy to więcej niż zwykłe ulotki! Uczą, aktywizują, mobilizują do działania.

Karta pracy Cyberprzemoc. Umiem rozpoznać, wiem jak reagować!

Korzystając z karty pracy, uczniowie będą mogli zastanowić się i opisać zjawisko cyberprzemocy. Zastanowią się również, jak reagować na przemoc, zarówno gdy staną się jej ofiarą, jak i wówczas gdy będą jej świadkiem. Kartę pracy należy wypełnić podczas zajęć o cyberprzemocy. Przykłady i rozwiązania znajdują się w Scenariuszach do kart pracy.

Karta pracy Cyberprzemoc. Zapobiegam! Dbam o swoje bezpieczeństwo

Materiał utrwala wiedzę na temat różnych form cyberprzemocy, które uczeń zdobył na zajęciach o tej tematyce. Korzystając z karty pracy, uczniowie zastanowią sie jak należy postępować w celu uniknięcia cyberprzemocy oraz gdzie zwrócić się o pomoc. Karta pracy zwraca również uwagę na zachowanie prywatności w sieci. Przykłady i rozwiązania znajdują się w Scenariuszach do kart pracy.

Plakaty profilaktyczne (2 rodzaje) – wzór 1

Plakaty profilaktyczne PRZEMOC BOLI! stanowią uzupełnienie kart pracy. Rozwieszone w widocznych miejscach (korytarze szkolne, klasy), w prosty a zarazem atrakcyjny wizualnie sposób opisują i piętnują zjawisko cyberprzemocy.

Plakaty profilaktyczne (2 rodzaje) – wzór 2

Plakaty profilaktyczne PRZEMOC BOLI! stanowią uzupełnienie kart pracy. Rozwieszone w widocznych miejscach (korytarze szkolne, klasy), w prosty a zarazem atrakcyjny wizualnie sposób opisują i piętnują zjawisko cyberprzemocy.

2. MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Ulotka profilaktyczno-edukacyjna Cyberprzemoc. Wiedzieć, by chronić!

Z tego materiału dorośli dowiedzą się m.in. jak nauczyć dziecko bezpiecznego korzystania z Internetu. Będą mieli również okazję zweryfikować swoją wiedzę na temat tego w jaki sposób ich dzieci spędzają czas w wirtualnym świecie. Ulotka zawiera również wskazówki dotyczące budowania zdrowych relacji z osobami, z którymi mamy styczność w Internecie, jak i w realnym świecie.

Ulotka profilaktyczno-edukacyjna Cyberprzemoc. Znać prawo, by walczyć!

Z tego materiału dorośli dowiedzą się jakie przepisy prawa chronią ich dzieci przed cyberprzemocą. Poznają też różnicę pomiędzy działaniami nielegalnymi, a treściami niepożądanymi. Materiał daje również wskazówki na temat tego gdzie szukać pomocy w przypadku, gdy ktoś padnie ofiarą cyberprzemocy.

3. MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI ORAZ CERTYFIKATY DLA KOORDYNATORÓW I SZKÓŁ

Scenariusze do kart pracy Cyberprzemoc

To przygotowane specjalnie przez Mariusza Nowickiego, eksperta programu Przemoc boli!, gotowe scenariusze, przeznaczone dla prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Są one odpowiednio powiązane z kartami pracy dla młodych ludzi. Dzięki nim w prosty i przystępny sposób można przeprowadzić spotkanie o tematyce cyberprzemocy.

Audycje edukacyjne Cyberprzemoc (CD)

Audycje edukacyjne Cyberprzemoc znajdujące się na płycie CD to zestaw 4 niezwykle przydatnych krótkich audycji, które tematycznie powiązane są z materiałami wchodzącymi w skład pakietu. Bazując na kartach pracy i ulotkach profilaktycznych programu, uatrakcyjniają i poszerzają merytorycznie zajęcia dotyczące cyberprzemocy. Każda z audycji przyporządkowana jest tematycznie do odpowiedniego wydawnictwa dla dzieci lub dorosłych.

2 rodzaje certyfikatów dla koordynatorów i szkół – wzór 1

Certyfikaty dla szkół są podziękowaniem za zaangażowanie instytucji. Przypominają całej społeczności, że placówka nie zgadza się na przemoc. Stanowią też czytelny sygnał, świadczący o nieakceptacji żadnej z form przemocy. Certyfikat dla koordynatorów to wyraz wdzięczności dla osób koordynujących program PRZEMOC BOLI! CYBERPRZEMOC.

2 rodzaje certyfikatów dla koordynatorów i szkół – wzór 1

Certyfikaty dla szkół są podziękowaniem za zaangażowanie instytucji. Przypominają całej społeczności, że placówka nie zgadza się na przemoc. Stanowią też czytelny sygnał, świadczący o nieakceptacji żadnej z form przemocy. Certyfikat dla koordynatorów to wyraz wdzięczności dla osób koordynujących program PRZEMOC BOLI! CYBERPRZEMOC.

Zamawiając program Przemoc boli! 2017/2018, otrzymasz:

Zamawiając zestaw, oszczędzasz!

UWAGA! Przewidujemy możliwość zamawiania poszczególnych materiałów na sztuki. Jeżeli nie wiesz, jak zamówić, skontaktuj się z biurem – doradzimy i pomożemy: tel. 61 855 33 81, w. 17.

Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli! Cennik

Kursy APN

O kursach internetowych

JESIENIĄ 2017 nasza platforma edukacyjna Akademia Profesjonalnego Nauczyciela uruchomi znów wszystkie kursy internetowe! Oferujemy Państwu 7 kursów do wyboru. Są wśród nich specjalne szkolenia dotyczące przemocy: Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży czy Rozwiązywanie konfliktów w szkole. 20 października pojawi się również nowy kurs Cyberprzemoc i cyberuzależnienie

Start wszystkich kursów:
20 października 2017 na www.AkademiaNauczyciela.pl

Ceny kursów: od 250 do 500 PLN brutto

W ciągu kilku lat w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela przygotowaliśmy zestaw obszernych kursów. Szkolenia mogą zainteresować szczególnie nauczycieli, a także wszystkie osoby pracujące na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

W naszej ofercie znajdują się m.in. kursy poświęcone substancjom psychoaktywnym w szkole (zaktualizowane dane dotyczące dopalaczy i innych nowych substancji), agresji i przemocy wśród młodzieży, konfliktom pojawiającym się w szkolnych murach czy pracy z uczniami uzdolnionymi lub takimi, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne.

UWAGA! Większość naszych kursów zawiera liczne SCENARIUSZE ZAJĘĆ do wykorzystania podczas lekcji czy innych zajęć z uczniami. Niektóre z nich to proste ćwiczenia dla podopiecznych, a niektóre – rozbudowane zadania, na które należy poświęcić dwie lub więcej godzin lekcyjnych. Nauczyciel czy pedagog dostaje do rąk gotowe scenariusze!

Jak zgłosić się na kurs?

1. Na kurs można się zgłosić, korzystając z formularza elektronicznego na stronie www.AkademiaNauczyciela.pl. Należy wybrać tam rodzaj formularza: dla osoby prywatnej lub dla instytucji/firmy.

2. Można też wypełnić formularz wysłać faksem pod numer 61 855 33 83.

Finansowanie kursu

1. Dla osób prywatnych wystawiamy fakturę pro forma. Po jej opłaceniu zapisane osoby uzyskują dostęp do materiałów kursu.

2. Jeśli płatnikiem i zgłaszającym jest szkoła lub miasto/gmina, prosimy o wypełnienie formularza dla samorządów i instytucji na stronie internetowej www.AkademiaNauczyciela.pl.

Dostęp do kursu zapisane osoby uzyskują w dniu jego startu. Istnieje możliwość dopisania się do kursu w trakcie jego trwania. Szczegóły znajdują się w regulaminie kursów na stronie www.AkademiaNauczyciela.pl.

Kliknij poniżej i przeczytaj ofertę

Kontakt

Kontakt z organizatorami Przemoc boli:

Na pytania w sprawie programu Przemoc boli odpowiada Tomasz Bednarek

61 855 33 81

501 187 460

ulotkiprofilaktyczne@gmail.com

ZAMÓWIENIA (FAKS): 61 855 33 83

Adres biura: SPiDR, ul. Grochowska 45 A, 60-277 Poznań

Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29 A, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000150767. REGON 639838688 NIP 782-21-84-952