Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli! Cennik

Czy wiesz, że większość polskich nastolatków doświadczyła przynajmniej jednej formy przemocy?

Przyłącz się do koalicji przeciw przemocy!

Najnowsza edycja Przemoc boli! 2016/2017 to idealny, wypróbowany przez setki szkół, program dla instytucji i samorządów, które mają dość przemocy w szkołach! Nowoczesna, kompetentna i atrakcyjna wizualnie profilaktyka skierowana jest zarówno do uczniów, jak i rodziców czy nauczycieli. Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu gmin, miast, szkół i instytucji, opracowaliśmy całkowicie nowy zestaw materiałów profilaktycznych.

Zobacz, jak wyglądają materiały Przemoc boli 2016/2017!

Z programu Przemoc boli! odbiorcy dowiedzą się m.in., że:

WYSYŁKA MATERIAŁÓW: Na bieżąco od 16 sierpnia 2016

MATERIAŁY PŁATNE

Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli! Cennik

Warto wiedzieć

Przemoc w Polsce – co mówią badania?

Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci, niezależne badanie przeprowadzone pod koniec 2012 roku przez Fundację Dzieci Niczyje przy współpracy Millward Brown pokazuje, że większość (71%) polskich nastolatków doświadczyła w swoim życiu przynajmniej jednej formy krzywdzenia.

Nastolatki najczęściej padają ofiarami przemocy ze strony swoich rówieśników – ponad połowa z nich doświadczyła tego typu krzywdzenia (59%). Przemoc rówieśnicza najczęściej miała postać przemocy fizycznej (41%), w dalszej kolejności przemocy psychicznej (28%). Napaści zbiorowej ze strony rówieśników doświadczył co szósty badany (18%), natomiast znęcania się – co dziewiąty (11%). Spośród wszystkich form przemocy rówieśniczej najmniej nastolatków doświadczyło przemocy na randce (10%; pytania nie zadawano 11- i 12-latkom).

Polska wypada najgorzej pod względem przemocy fizycznej ze strony dorosłych: według naszych badań doświadczył jej co piąty badany (21%). W Wielkiej Brytanii odsetek ten jest aż 3 razy mniejszy.

Czytaj więcej – rozwiń/zwiń!

Ekspert Przemoc boli! 2016/2017: Mariusz Nowicki

MARIUSZ NOWICKI – psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu. Interesuje się psychologią rozwoju, psychologią edukacji oraz rolą komunikacji w relacjach interpersonalnych. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, uczniami szkół podstawowych i gimnazjów, także z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi jako psycholog i trener, prowadząc grupy edukacyjne i grupy wsparcia, również dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Współpracuje z instytucjami publicznymi i NGO. W wolnym czasie szuka i słucha różnorodnej muzyki, czyta o tym, jak żyją ludzie w innych częściach świata, biega po leśnych ścieżkach i gotuje.

Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli! Cennik

Materiały

Materiały Przemoc boli! 2016/2017 to najlepszy zestaw edukacyjno-profilaktyczny dotyczący przemocy rówieśniczej. Działamy nowocześnie i kompleksowo, dlatego Przemoc boli! kierujemy zarówno do uczniów (1), rodziców (2), jak i nauczycieli (3).

1. KARTY PRACY I PLAKATY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

UWAGA! Karty pracy to więcej niż zwykłe ulotki! Uczą, aktywizują, mobilizują do działania.

Karta pracy Nie zgadzam się na przemoc!

Korzystając z karty pracy, uczniowie dowidzą się m.in., dlaczego niezgoda na przemoc jest bardzo istotnym czynnikiem w walce z tym zjawiskiem. Poznają metody i formy przemocy, będą umieli empatycznie wyjaśnić, co czuje ofiara przemocy.

Karta pracy Przemoc. Co robić?

Wielu młodych ludzi nie wie, jak działać, gdy ma się do czynienia z przemocą. Korzystając z tej karty pracy, uczniowie dowiedzą się, jak rozpoznać przemoc, co robić, gdy jest się świadkiem przemocy, a także jak radzić sobie z prześladowaniem.

Plakaty profilaktyczne (2 rodzaje) – wzór 1

Plakaty profilaktyczne Przemoc boli! cieszą się ogromną popularnością odbiorców. W prosty, ale zawsze atrakcyjny wizualnie sposób tłumaczą, jak działa przemoc, co robić, gdy ma się do czynienia z tym zjawiskiem, dlaczego warto zgłaszać przemoc dorosłym.

Plakaty profilaktyczne (2 rodzaje) – wzór 2

Plakaty profilaktyczne Przemoc boli! cieszą się ogromną popularnością odbiorców. W prosty, ale zawsze atrakcyjny wizualnie sposób tłumaczą, jak działa przemoc, co robić, gdy ma się do czynienia z tym zjawiskiem, dlaczego warto zgłaszać przemoc dorosłym.

2. MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Ulotka profilaktyczno-edukacyjna Kozioł ofiarny

Z tego materiału dorośli dowiedzą się m.in., jakie cechy posiadają potencjalne kozły ofiarne lub czarne owce, a także dlaczego grupa szuka w swoim otoczeniu uczniów, którzy odgrywają te role. Zrozumieją, że ofiary przemocy nie są odpowiedzialne za zachowanie sprawców.

Ulotka profilaktyczno-edukacyjna Dziecko i cyberprzemoc

Z tego materiału dorośli dowiedzą się m.in., czym jest cyberprzemoc i jak się objawia. Poznają proste zasady postępowania w przypadku, gdy dziecko zostanie ofiarą cyberprzemocy. Zrozumieją, co to jest hejt i jak działa mowa nienawiści.

3. MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI ORAZ CERTYFIKATY DLA KOORDYNATORÓW I SZKÓŁ

Scenariusze lekcji Poskramianie przemocy

Scenariusze lekcji Poskramianie przemocy to obszerna, 48-stronicowa broszura autorstwa Mariusza Nowickiego, eksperta programu Przemoc boli! Broszura zawiera 16 scenariuszy lekcji, które przydadzą się na każdych zajęciach poświęconych przemocy rówieśniczej, a także bardzo ciekawy wstęp merytoryczny.

Audycje edukacyjne Przemoc boli! (CD)

Audycje edukacyjne Przemoc boli! (CD) to zestaw 4 niezwykle przydatnych krótkich nagrań. Bazując na kartach pracy i ulotkach profilaktycznych programu, uatrakcyjniają i poszerzają merytorycznie zajęcia dotyczące przemocy. To po prostu świetny edukacyjny dodatek!

2 rodzaje certyfikatów dla koordynatorów i szkół – wzór 1

Certyfikaty dla szkół są podziękowaniem za zaangażowanie instytucji. Przypominają całej społeczności, że placówka nie zgadza się na przemoc i są czytelnym sygnałem świadczącym o nieakceptacji żadnej z form przemocy. Certyfikat dla koordynatorów to wyraz wdzięczności dla osób koordynujących program Przemoc boli.

2 rodzaje certyfikatów dla koordynatorów i szkół – wzór 1

Certyfikaty dla szkół są podziękowaniem za zaangażowanie instytucji. Przypominają całej społeczności, że placówka nie zgadza się na przemoc i są czytelnym sygnałem świadczącym o nieakceptacji żadnej z form przemocy. Certyfikat dla koordynatorów to wyraz wdzięczności dla osób koordynujących program Przemoc boli.

Zamawiając program Przemoc boli! 2016/2017, otrzymasz:

Zamawiając zestaw, oszczędzasz! UWAGA! Przewidujemy możliwość zamawiania poszczególnych materiałów na sztuki. Jeżeli nie wiesz, jak zamówić, skontaktuj się z biurem – doradzimy i pomożemy: tel. 61 855 33 81, w. 17.

Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli! Cennik

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji Poskramianie przemocy – niezbędnik każdego pedagoga!

Scenariusze lekcji Poskramianie przemocy przemocy to bardzo przydatna pomoc edukacyjna. Obszerna, 48-stronicowa broszura autorstwa Mariusza Nowickiego, eksperta programu Przemoc boli!, zawiera 16 scenariuszy lekcji, które przydadzą się na każdych zajęciach poświęconych przemocy rówieśniczej.

Poskramianie przemocy w przystępny sposób porusza takie tematy, jak: złość, przemoc, agresja; przyczyny zachowań agresywnych; rodzaje przemocy; czynniki ryzyka; sprawcy, ofiary, świadkowie; formy przemocy; cyberprzemoc; hejt; skutki przemocy dla sprawcy, ofiary i świadka; system przeciwdziałania przemocy.

Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli! Cennik

Kursy APN

O kursach internetowych

JESIENIĄ 2016 platforma edukacyjna Akademia Profesjonalnego Nauczyciela uruchomi znów wszystkie kursy internetowe! Oferujemy 7 kursów do wyboru, w tym szkolenia dotyczące przemocy: Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży czy Rozwiązywanie konfliktów w szkole.

Start wszystkich kursów:
3 października 2016 na www.AkademiaNauczyciela.pl

Cena każdego kursu to 184,50 PLN

W ciągu kilku lat w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela przygotowaliśmy kilka obszernych kursów. Szkolenia mogą zainteresować szczególnie nauczycieli, a także wszystkie osoby pracujące na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

W naszej ofercie znajdują się m.in. kursy poświęcone substancjom psychoaktywnym w szkole (zaktualizowane dane dotyczące dopalaczy i innych nowych substancji), agresji i przemocy wśród młodzieży, konfliktom pojawiającym się w szkolnych murach czy pracy z uczniami uzdolnionymi lub takimi, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne.

UWAGA! Większość naszych kursów zawiera liczne SCENARIUSZE ZAJĘĆ do wykorzystania podczas lekcji czy innych zajęć z uczniami. Niektóre z nich to proste ćwiczenia dla podopiecznych, a niektóre – rozbudowane zadania, na które należy poświęcić dwie lub więcej godzin lekcyjnych. Nauczyciel czy pedagog dostaje do rąk gotowe scenariusze!

Jak zgłosić się na kurs?

1. Na kurs można się zgłosić, korzystając z formularza elektronicznego na stronie www.AkademiaNauczyciela.pl. Należy wybrać tam rodzaj formularza: dla osoby prywatnej lub dla instytucji/firmy.

2. Można też wypełnić formularz wysłać faksem pod numer 61 855 33 83.

Finansowanie kursu

1. Dla osób prywatnych wystawiamy fakturę pro forma. Po jej opłaceniu zapisane osoby uzyskują dostęp do materiałów kursu.

2. Jeśli płatnikiem i zgłaszającym jest szkoła lub miasto/gmina, prosimy o wypełnienie formularza dla samorządów i instytucji na stronie internetowej www.AkademiaNauczyciela.pl.

Dostęp do kursu zapisane osoby uzyskują w dniu jego startu.

Kliknij poniżej i przeczytaj ofertę

Kontakt

Kontakt z organizatorami Przemoc boli:

• Na pytania w sprawie programu Przemoc boli odpowiada Tomasz Bednarek

• TEL.: 61 855 33 81 w. 17

• E-MAIL: TOMASZ.BEDNAREK@SKLEPIKZTU.PL

• ZAMÓWIENIA (FAKS): 61 855 33 83

• Adres biura: SPiDR, ul. Grochowska 45 A, 60-277 Poznań

Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29 A, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000150767. REGON 639838688 NIP 782-21-84-952