Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli Cennik

Przyłącz się do nowej edycji programu!

Nasza ubiegłoroczna kampania Przemoc boli spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i entuzjastycznym przyjęciem. Cieszymy się, że nowoczesna, rzetelna merytorycznie profilaktyka przemocy, wsparta pozytywnym przekazem i okraszona starannie przygotowaną szatą graficzną trafia do młodzieży i dorosłych w Państwa samorządach. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, opracowaliśmy nowy pakiet ulotek, plakatów i nie tylko. Proszę spojrzeć, co przygotowaliśmy dla Państwa tym razem:

TERMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ: 15 października 2015
WYSYŁKA MATERIAŁÓW: w ciągu 3 dni roboczych (od 14 sierpnia 2015)

MATERIAŁY PŁATNE

Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli Cennik

Na pytania chętnie odpowie Tomasz Bednarek:
TEL.: 61 855 33 81 w. 17
E-MAIL: TOMASZ.BEDNAREK@SKLEPIKZTU.PL
FAKS: 61 855 33 83

100% nowych materiałów

Przemoc boli to zestaw narzędzi edukacyjnych do przeprowadzenia lekcji czy warsztatów na temat przemocy w szkole. Składa się z trzech elementów: 1. Materiały edukacyjne i plakaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. 2. Materiały edukacyjne dla rodziców. 3. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli oraz certyfikaty dla szkół.

1 MATERIAŁY EDUKACYJNE I PLAKATY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Inny nie znaczy gorszy (ulotka)

Korzystając z tego materiału, uczeń dowie się, co to jest tolerancja, dlaczego powinniśmy być wyrozumiali dla innych i czym się objawia agresja osoby ksenofobicznej. Na konkretnych przykładach przećwiczy swój stosunek do inności.

Przemoc w sieci boli w realu (ulotka)

Korzystając z tego materiału, uczeń dowie się, że cyberprzemoc to groźna odmiana przemocy. Zrozumie, że każde przykre słowo w internecie dotyka kogoś przy komputerze czy smartfonie. Pozna zasady tzw. netykiety.

Cyberprzemoc? Nie lajkuję (plakat)

Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to przemoc z użyciem nowych technologii. Zwykle cyberprzemoc dotyczy przemocy rówieśniczej przez telefon komórkowy czy internet. Częste rodzaje cyberprzemocy to: nękanie, straszenie, szantażowanie, ośmieszające lub kompromitujące publikacje w internecie.

Reaguj zamiast stać z boku! (plakat)

Przemoc rówieśnicza to poważny problem polskich szkół. Na lekcji wychowawczej warto porozmawiać o tym, co może zrobić uczeń w przypadku dostrzeżenia przemocy w szkole. Plakat przypomina, że bierne przypatrywanie się bójce jest naganne.

Moja szkoła uczy tolerancji (plakat)

Warto uświadomić uczniom, jak ważna jest tolerancja. Nieszanowanie czyichś poglądów, koloru skóry czy niepełnosprawności także jest aktem przemocy. Dlatego każda szkoła powinna uczyć tolerancji i poszanowania drugiego człowieka.

Wykluczenie to też przemoc! (plakat)

Wykluczenie, marginalizacja, odrzucenie z kręgu kolegów czy koleżanek dotyka dużą część chłopców i dziewczynek już w szkole podstawowej. O tym problemie, który jest groźnym rodzajem przemocy, warto porozmawiać na lekcji lub podczas szkolnej debaty.

2 MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW

Przemoc u dzieci. Co jej sprzyja, jak z nią walczyć? (ulotka)

Korzystając z tego materiału, rodzic dowie się: jakie są przyczyny przemocy u dzieci i młodzieży, czy dzieciom potrzebna jest agresja, co leży u jej źródła, jakie są rodzaje wychowania. Pozna też 5 sposobów na agresję dziecka.

Moje dziecko i mobbing (ulotka)

Korzystając z tego materiału, rodzic dowie się: co to jest mobbing, jakie są jego sygnały ostrzegawcze, co można zrobić, żeby ustrzec dziecko przed mobbingiem, pozna najważniejsze oznaki przemocy psychicznej.

3 MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI ORAZ CERTYFIKATY DLA SZKÓŁ

Audycje edukacyjne Przemoc boli na CD (do wykorzystania na zajęciach lub spotkaniach z rodzicami)

Audycje profi laktyczne na temat przemocy to zestaw 4 krótkich nagrań (2 dla młodzieży, 2 dla rodziców), które są idealnym uzupełnieniem treści zawartych w materiałach profi laktycznych. Audycje profi laktyczne uatrakcyjnią każdą lekcję.

Certyfikaty Przemoc boli dla szkół

Każda placówka uczestnicząca w programie Przemoc boli powinna otrzymać zaświadczenie o zaangażowaniu się w to profi laktyczne przedsięwzięcie. Dokument przypomina całej społeczności, że szkoła przeciwdziała przemocy.

Scenariusze lekcji dla nauczycieli/koordynatorów

Scenariusze lekcji Przemoc boli pozwolą nauczycielom, pedagogom, koordynatorom na atrakcyjne przeprowadzenie zajęć i warsztatów dotyczących przemocy. To niezbędnik każdego realizatora programu!

Książka o agresji i przemocy

Konflikty w szkole. Narkotyki w szkole. Niezbędnik nauczyciela, pedagoga, dyrektora

Konflikty w szkole. Narkotyki w szkole. Niezbędnik nauczyciela, pedagoga, dyrektora to doskonałe uzupełnienie wiedzy o przemocy. Rzeczowo i przystępnie omawia kwestię, jak współczesna szkoła powinna radzić sobie z konfliktami, a także jak powinno przeprowadzać się mediacje. Drugą część książki stanowi rozdział poświęcony substancjom psychoaktywnym.

Książka to: * ponad 200-stronicowe kompendium wiedzy o konfliktach i narkotykach w szkole * 10 ciekawych scenariuszy lekcji o konfliktach i przemocy, 2 duże bloki tematyczne (konflikty, narkotyki), interesujący kontekst naukowy.

CENA regularna książki: 39,90 PLN (przesyłka 7 zł)
UWAGA! Książkę wysyłamy do wyczerpania nakładu.

Formularz zamówienia – książka

Kurs e-learningowy

Aby umożliwić Państwu pogłębienie Państwa wiedzy, proponujemy uczestnictwo w kursie e-learningowym ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE.

UWAGA! Zapisując się na 5-tygodniowy kurs e-learningowy, po jego ukończeniu otrzymają Państwo certyfikat i książkę Konflikty w szkole. Narkotyki w szkole. Niezbędnik nauczyciela, pedagoga, dyrektora.

ZAPISY NA KURS: Kurs startuje 5 października 2015 r., zgłoszenia przyjmujemy do 9 października!

CENA: 184,50 PLN brutto – w tym certyfikat ukończenia kursu i 1 egzemplarz książki Konflikty w szkole. Narkotyki w szkole. Niezbędnik nauczyciela, pedagoga, dyrektora.

Zgłoszenie na kurs o konfliktach Zgłoszenie online na kurs o konfliktach

W skrócie o szkoleniu

Podczas szkolenia kursanci poznają odpowiedzi na nurtujące pytania: * ››Jak szkoła radzi sobie z konfliktami? * ››Czy każdy konflikt jest zły? * ››Czy konflikt może pomagać w relacjach * międzyludzkich? * ››Jakie są metody negocjacji i mediacji? * ››Jak rozstrzygać spory? * ››Co zrobić, gdy konflikt wybuchnie?

Autorka kursu i książki

Szkolenie i książkę przygotowała Mariola Ejzenchart-Wojkiewicz, psycholog, twórczyni poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour”, współautorka projektów profilaktyczno-edukacyjnych, wykładowca szkół policealnych i wyższych.

Zgłoszenie na kurs o konfliktach Zgłoszenie online na kurs o konfliktach

Kontakt

Kontakt z organizatorami Przemoc boli:

• Na pytania w sprawie programu Przemoc boli odpowiada Tomasz Bednarek

• TEL.: 61 855 33 81 w. 17

• E-MAIL: TOMASZ.BEDNAREK@SKLEPIKZTU.PL

• ZAMÓWIENIA (FAKS): 61 855 33 83

• Adres biura: SPiDR, ul. Grochowska 45 A, 60-277 Poznań

Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29 A, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000150767. REGON 639838688 NIP 782-21-84-952