Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli! Cennik

„Dobrych zachowań uczymy się, nie mamy ich w sobie”. Jak sprawić, by grupa rówieśnicza stała się czynnikiem zabezpieczającym przed przemocą? Nasze materiały pomogą osiągnąć ten cel.

Przemoc boli. Oferta na rok szkolny 2018/2019

Najnowsza edycja kampanii skierowanej przeciwko przemocy obejmuje karty pracy i plakaty dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Modelujemy zachowania, pokazujemy dobre wzorce, przedstawiamy normy chroniące przed przemocą rówieśniczą i agresją wśród dzieci.

Zobacz, jak wyglądają materiały Przemoc boli 2018/2019!

Nowość! Karty pracy dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

U małych dzieci chcemy modelować zachowania, wskazując im dobre rozwiązania. Dzieci je powtarzają. Naśladując model, utrwalają zachowania przyjęte jako normy. Małym dzieciom nie zostawiamy zupełnie wolnego wyboru, ponieważ, z uwagi na mały zakres doświadczeń i mniejsze możliwości poznawcze, nie są one w stanie podjąć słusznej decyzji. Dobrych zachowań się uczymy, nie mamy ich w sobie.

Wysyłka materiałów: na bieżąco od 20 sierpnia 2018 r.

MATERIAŁY PŁATNE

Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli! Cennik

Założenia teoretyczne

Świadek – Ofiara – Sprawca

W tegorocznej odsłonie kampanii skupiamy się na wszystkich osobach zaangażowanych w konflikt. W sytuacji przemocy tworzą się przynajmniej dwie role: ofiary – osoby poszkodowanej, która nie potrafi sama się bronić i sprawcy – osoby nadużywającej własnej siły w relacjach z innymi. Musimy pamiętać, że sprawca sam często staje się ofiarą przemocy ze strony innej osoby, z kolei ofiara przemocy może stosować przemoc wobec kogoś słabszego od siebie. Jest jeszcze trzeci aktor – świadek. Skutki przemocy rówieśniczej dotyczą wszystkich: ofiar, sprawców i świadków.

Czytaj więcej – rozwiń/zwiń!

Ekspert Przemoc boli! 2018/2019: Mariusz Nowicki

MARIUSZ NOWICKI – psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu. Interesuje się psychologią rozwoju, psychologią edukacji oraz rolą komunikacji w relacjach interpersonalnych. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, uczniami szkół podstawowych i gimnazjów, także z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi jako psycholog i trener, prowadząc grupy edukacyjne i grupy wsparcia, również dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Współpracuje z instytucjami publicznymi i NGO. W wolnym czasie szuka i słucha różnorodnej muzyki, czyta o tym, jak żyją ludzie w innych częściach świata, biega po leśnych ścieżkach i gotuje.

Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli! Cennik

Materiały

Materiały PRZEMOC BOLI! 2018/2019 to interesujący zestaw edukacyjno-profilaktyczny odnoszący się do zjawiska, jakim jest przemoc rówieśnicza, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wśród najmłodszych. Działamy nowocześnie i kompleksowo, dlatego Przemoc boli! kierujemy zarówno do uczniów (1), rodziców (2), jak i nauczycieli (3).

UWAGA! Karty pracy to więcej niż zwykłe ulotki! Uczą, aktywizują, mobilizują do działania.

Karta pracy dla dzieci (4-7 lat) ZOSTAŃ SUPERBOHATEREM

W karcie pracy dzieci poznają Zuzię i Kamila, którzy chcą zostać superbohaterami. Aby to osiągnąć, muszą jak najlepiej wybrnąć z czasami nieprzyjemnych i trudnych sytuacji. Zadaniem dzieci jest pomóc im w dokonaniu właściwego wyboru. Jeśli im się to uda, wówczas one również otrzymają tytuły superbohaterów. W broszurze poruszone są następujące tematy: oddawanie znalezionych rzeczy, pomoc słabszym, chęć współdzielenia się, chęć wspólnej zabawy, rozwiązywanie konfliktów bez agresji (np. uniknięcie bójki).

Plakat dla dzieci (4-7 lat) LUBIĘ SIĘ DZIELIĆ

Na plakacie znajdują się cztery rysunki pokazujące, dlaczego warto się dzielić z innymi i jakie emocje temu towarzyszą.

Plakat dla dzieci (4-7 lat) UMIEM ROZWIĄZAĆ PROBLEM PRZEMOCY

Na plakacie znajdują się cztery rysunki pokazujące, dlaczego nie warto rozwiązywać konfliktów za pomocą agresji (np. bójka). Warto porozmawiać o problemie i go wyjaśnić.

Karta pracy dla dzieci (7-10 lat) JAK ZNALEŹĆ PRZYJACIELA?

W karcie pracy dzieci dowiedzą się, dlaczego warto mieć przyjaciela. Zastanowią się, jakie cechy powinien mieć idealny przyjaciel – stworzą idealnego robota do przyjaźni. Dowiedzą się, że przyjaźń to również troska o inną osobę, wzajemna pomoc i szacunek.

Ulotka dla młodzieży (od 11 roku życia) JAKIE SĄ RODZAJE PRZEMOCY I JAK SIĘ PRZED NIĄ BRONIĆ?

Ulotka wylicza, jakie zachowania mają charakter przemocowy. Tłumaczy, że nie tylko bicie i popychanie jest przemocą. Rozróżniamy przemoc: fizyczną, słowną i niewerbalną, pośrednią i cyberprzemoc. Podkreśla, jak czuje się ofiara przemocy oraz namawia do refleksji nad intencją i przyczyną działań sprawcy. Przypomina też o odpowiedzialności karnej sprawcy przemocy.

Ulotka dla dorosłych (rodzice, nauczyciele) PRZEMOC? CO ROBIĆ? SPRAWCA I OFIARA PRZEMOCY. METODY WCZESNEJ INTERWENCJI

Z tego materiału dorośli dowiedzą się jakie przepisy prawa chronią ich dzieci przed cyberprzemocą. Poznają też różnicę pomiędzy działaniami nielegalnymi, a treściami niepożądanymi. Materiał daje również wskazówki na temat tego gdzie szukać pomocy w przypadku, gdy ktoś padnie ofiarą cyberprzemocy.

Scenariusze do kart pracy PRZEMOC BOLI 2018/2019

Zestaw czterech scenariuszy zajęć, które uzupełnią tematykę poruszaną w kartach pracy i ulotkach dla młodzieży.

Audycje edukacyjne PRZEMOC BOLI 2018/2019 (CD)

Poruszają tematykę przyjaźni, dobrych uczynków, rodzajów przemocy oraz sposobów ich zapobiegania. Są zaadresowane do młodszych dzieci oraz młodzieży.

CERTYFIKATY DLA OSÓB I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W KAMPANIĘ

Certyfikaty dla szkół są podziękowaniem za zaangażowanie instytucji. Przypominają całej społeczności, że placówka nie zgadza się na przemoc. Stanowią też czytelny sygnał, świadczący o nieakceptacji żadnej z form przemocy. Certyfikat dla koordynatorów to wyraz wdzięczności dla osób koordynujących program PRZEMOC BOLI!

UWAGA! Przewidujemy możliwość zamawiania poszczególnych materiałów na sztuki. Jeżeli nie wiesz, jak zamówić, skontaktuj się z biurem – doradzimy i pomożemy: tel. 61 855 33 81, w. 17.

Formularz zgłoszenia Oferta Przemoc boli! Cennik

Kursy APN

O kursach internetowych

JESIENIĄ 2018 nasza platforma edukacyjna Akademia Profesjonalnego Nauczyciela uruchomi znów wszystkie kursy internetowe! Oferujemy Państwu 7 kursów do wyboru. Są wśród nich specjalne szkolenia dotyczące przemocy: Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży czy Rozwiązywanie konfliktów w szkole. 20 października pojawi się również nowy kurs Cyberprzemoc i cyberuzależnienie

Start wszystkich kursów:
20 października 2018 na www.AkademiaNauczyciela.pl

Ceny kursów: od 250 do 500 PLN brutto

W ciągu kilku lat w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela przygotowaliśmy zestaw obszernych kursów. Szkolenia mogą zainteresować szczególnie nauczycieli, a także wszystkie osoby pracujące na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

W naszej ofercie znajdują się m.in. kursy poświęcone substancjom psychoaktywnym w szkole (zaktualizowane dane dotyczące dopalaczy i innych nowych substancji), agresji i przemocy wśród młodzieży, konfliktom pojawiającym się w szkolnych murach czy pracy z uczniami uzdolnionymi lub takimi, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne.

UWAGA! Większość naszych kursów zawiera liczne SCENARIUSZE ZAJĘĆ do wykorzystania podczas lekcji czy innych zajęć z uczniami. Niektóre z nich to proste ćwiczenia dla podopiecznych, a niektóre – rozbudowane zadania, na które należy poświęcić dwie lub więcej godzin lekcyjnych. Nauczyciel czy pedagog dostaje do rąk gotowe scenariusze!

Jak zgłosić się na kurs?

1. Na kurs można się zgłosić, korzystając z formularza elektronicznego na stronie www.AkademiaNauczyciela.pl. Należy wybrać tam rodzaj formularza: dla osoby prywatnej lub dla instytucji/firmy.

2. Można też wypełnić formularz wysłać faksem pod numer 61 855 33 83.

Finansowanie kursu

1. Dla osób prywatnych wystawiamy fakturę pro forma. Po jej opłaceniu zapisane osoby uzyskują dostęp do materiałów kursu.

2. Jeśli płatnikiem i zgłaszającym jest szkoła lub miasto/gmina, prosimy o wypełnienie formularza dla samorządów i instytucji na stronie internetowej www.AkademiaNauczyciela.pl.

Dostęp do kursu zapisane osoby uzyskują w dniu jego startu. Istnieje możliwość dopisania się do kursu w trakcie jego trwania. Szczegóły znajdują się w regulaminie kursów na stronie www.AkademiaNauczyciela.pl.

Kontakt

Kontakt z organizatorami Przemoc boli:

Na pytania w sprawie programu Przemoc boli odpowiada Tomasz Bednarek

61 855 33 81

501 187 460

ulotkiprofilaktyczne@gmail.com

ZAMÓWIENIA (FAKS): 61 855 33 83

Adres biura: SPiDR, ul. Grochowska 45 A, 60-277 Poznań

Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29 A, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000150767. REGON 639838688 NIP 782-21-84-952